Generelle systeminnstillinger

 

Følgende menyer bør gjennomgås før første fakturering foretas:

 

Ajourhold > Aktiviteter
Ajourhold > Produkter
Ajourhold > Kunder
Ajourhold > Medarbeidere
Ajourhold > Brukergrupper

 

 

Verktøy >  Systeminnstillinger Her bør du  vurdere innstillingene under Tilbud/ordre/Faktura.
Verktøy > Firmaopplysninger

 

 

 

 

Sikkerhetskopi

Fakturering er en prosess der det er mulig å gjøre feil som er arbeidskrevende å korrigere, så det bør gjøres til en regel at det tas sikkerhetskopi før fakturering. I denne menyen gir du medarbeidere som skal jobbe med fakturering tilgang til å ta sikkerhetskopi. Medarbeidere som skal overføre fakturajournalen til regnskapssystemet må også ha tilgang til Eksport under Fil-menyen.