Konsern fakturering

 

Konsern fakturering fungerer på en måte som gjør at alt som blir registrert på underselskaper vil bli fakturert på hovedselskapet.

Det vil vises på fakturaen fra hvilket datterselskap beløpene stammer fra.

 

For å komme i gang med konsernfakturering så trenger du bare å sette opp på kundekortet hvilket selskap som er morselskapet.faktura_konsern_kundekort_oppsett

 

Vi må også sette opp at kunden skal faktureres som konsern.

Dette gjøres på fane 4: faktura

faktura_konsern_kundekort_konsernfakturering

 

Her ser vi at Morselskap er satt opp på konsern, og at konsernfakturering er slått på.

Dette vil da si at alle transaksjoner som settes på Datter Selskap 1 vil bli fakturert på kunden Morselskap

 

I fakturaforslag så vil du kun se Morselskapet

faktura_konsern_fakturaforslag

 

På fakturaen så vil selskapene vises under hver for seg, men alt er tilknyttet og fakturert morselskapet:

faktura_konsern_testinvoice

Her vil spesifiseringen bli iht sammendragsregler som er satt i PowerOffice.