Perioder

 

Meny: Ajourhold > Perioder

 

Hver registrering i PowerOffice Time kan knyttes til en arbeidsperiode. Dette kan være hensiktsmessig dersom det skal faktureres på grunnlag av den tid som er brukt til arbeidet med for eksempel regnskapet for en bestemt periode, uavhengig av når arbeidet faktisk er gjort. Du kan velge om perioden skal være måned, termin, kvartal eller lignende. Sett også på valget om aktiv periode. Dersom du tilsvarende tar bort valget for aktiv, etter at alt arbeid med perioden er ferdig, unngår du feil registrering på perioden.

 

perioder