Oppdrag

 

Introduksjon

 

PowerOffice Oppdrag gjør det lettere å administrere oppdragene fra kundene dine. De ansatte vil få full kontroll over hvilke oppgaver som er pålagt dem og framdrift i eget arbeid. Det er et godt hjelpeverktøy for å sikre at oppdragene blir utført innen tidsfristen.

PowerOffice Oppdrag fungerer som følgende:

Ved oppretting av oppdrag registreres kontaktinformasjon til oppdragsgiver, dokumentasjon av oppdraget og planlegging av tidsforbruk.
Det registreres en oppdragsansvarlig og det tildeles oppdragstype og oppdragskø for enkelt å kunne sortere ut hvilke oppdrag hver medarbeider skal arbeide med.
Det kan settes en frist for utførelse som bidrar til at oppdraget blir ferdig i rett tid.
Nødvendig informasjon og dokumenter tilknyttes oppdraget og kan enkelt sendes videre i organisasjonen til hele oppdraget er fullført.
Varsling om endringer og fremdrift i oppdraget skjer via internpostsystemet i programmet.
Timeregistrering kan utføres fortløpende, og det er en egen oversikt over timeforbruket.
Fakturering gjøres på en enkel måte enten det er avtalt fastpris eller løpende timepris.
Det er en egen oppdragsoversikt som viser følgende status på oppdragene: Ubehandlet, I kø, Fullført og Forkastet. I tillegg kan oversikten sorteres på Alle, Mine oppdrag og Mine videresendte.

 
PowerOffice Oppdrag er en tilleggsfunksjon til PowerOffice time, CRM og Faktura.