Purring/Inkasso

 

Dersom du leser inn/ registrerer innbetalinger i PowerOffice, har du til enhver tid oversikt over alle forfalte poster. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at PowerOffice ikke er et fullstendig regnskapssystem. Man får bare historikk for siste purring/ inkasso og har ikke et komplett transaksjonsregister.

 

 

Innstillinger for purring/ inkassovarsel:

 

Meny: Verktøy > Systeminnstillinger > Fakturering > Purring

 

purring - ny

 

Her defineres tekst til betalings-/ inkassovarsel, purre-/ inkassogebyr, samt antall kredittdager ved purring.

 

 

 

 

Betalingsoppfølgingen i PowerOffice er meget enkel i bruk. På menyen Fakturameny > Fakturaoversikt > Purring, har du til enhver tid fullstendig oversikt over alle forfalte poster.

 

purring- forfalte poster

 

 

Sende Purring/Inkassovarsel

For å sende purring -/ inkassovarsel, markerer du kunden til venstre og trykker Send purring eller Send inkassovarsel. Du kan nå skrive den ut eller sende den pr mail.

 

Du kan også se på faktura som ligger til grunn for purringen, og du kan sette inn kundenotat.