Hvordan opprette oppdrag

 

Meny: Handling > Oppdrag> Nytt oppdrag eller Kundeoppfølging > Oppdrag

 

Trykk Nytt Oppdrag

 

oppdrag ny

 

Generelt

Oppdrag: F.eks. en kort beskrivelse hva oppdraget gjelder.
Ansvarlig: F.eks. navnet til vedkommende som registrerte oppdraget.
Oppdragstype og kø: Ved å sette oppdragstype og/eller kø kan du sortere hvilke oppdrag som en medarbeider skal jobbe med. Ulike typer oppdragstyper og oppdragskø kan opprettes under menyen Ajourhold.
Frist: Frist for når oppdraget skal være utført
Detaljert beskrivelse: Detaljert beskrivelse hva oppdraget gjelder. Her kan du f.eks. referere til vedlegget.

 

Utføres av: Hvem som har fått tildelt oppdraget.
Utføres dato: Her kan f.eks. den som har fått tildelt oppdraget sette sin egen frist.
Planlagte timer: Hvor mange timer det beregnes på oppdraget.
Standard aktivitet: Hvis du setter aktivitet her, foreslås det automatisk i timeregistreringsbildet.

 

Kunde: Navn på kunden som ønsker oppdraget. Dersom det er et internt oppdrag, registreres internkunden.
Kontaktperson: Navn på kontaktperson hos kunden for det aktuelle oppdraget.
Rekvisisjonsnummer: Dette rekvisisjonsnummeret kan også benyttes som referanse når oppdraget faktureres.
Betaling: Her kan betalingsmåten velges. Velg mellom ikke- fakturerbart, løpende eller fast pris.
Fast pris: Hvis det velges fast pris som betalingsmåte, kan beløpet registreres her.

 

 

 

Logg

Via fane Logg vises alle hendelser som er lagret på oppdraget.

 

 

Transaksjoner

Viser alle transaksjoner som er ført på oppdraget

 

 

Vedlegg
Via fane Vedlegg kan du tilknytte dokumentasjon angående oppdraget.

 

 

Prioritering

Via fane Prioritering kan du sette prioriteringer på dine oppdrag. Kolonne Prioritet kan hentes frem i oppdragsoversikten ved å høyreklikke i menyen og velge Tilpass.

 

 

 

 

Oppdragsoversikten

Ubehandlet: Nyregistrerte oppdrag vises her hvis det ikke er blitt tildelt kø -type, eller hvis det ikke er planlagt hvem som skal utføre oppdraget.

 

I kø: Oppdrag som har fått tildelt kø -type.

 

Mine oppdrag: Alle oppdrag hvor du er ansvarlig for utførelse.

 

Fullført: Når man trykker Fullfør oppdrag blir oppdragene flyttet hit.

 

Forkastet: Hvis man velger Forkast på et oppdrag, vises det under denne fanen.

 

Alle: Oversikt over alle registrerte oppdrag.

 

Mine videresendte: Oversikt over alle oppdrag du har videresendt til dine medarbeidere.

 

Hvis du ønsker at en medarbeider skal se på oppdraget, kan du velge Videresend med en kommentar. Da legger oppdraget seg under Mine oppdrag til medarbeideren, slik at medarbeider ser oppdraget i oversikten når han velger Handling> Oppdrag. Kommentaren vises i feltet Siste kommentar i oppdraget. Mottaker får beskjed via Internpost at oppdraget er videresendt hvis dere har modulene CRM eller Timeregistrering. Oppdraget vil også legge seg under fane Mine videresendte.

 

 

Registrere timetransaksjoner på oppdraget

Meny: Handling> Oppdrag > Registrere tid

 

For å registrere timetransaksjoner på oppdraget må du bruke timeregistreringsbildet Multi. Timetransaksjonene vises under Kundeoppfølging > Transaksjoner og under fane Transaksjoner i oppdraget.

Du kan registrere timer på oppdraget på vanlig måte (Ny time eller Timeføring - Ny time) eller via knappen Registrer tid under Handling > Oppdrag.

 

 

Fakturere oppdrag

Når du skal fakturere transaksjoner ført på oppdrag, må du hake av for dette når du lager fakturaforslag via Fakturameny > Fakturaforslag kunde > Lag fakturaforslag. Faktureringen skjer ellers på vanlig måte.

 

oppdrag_fakturering

 

 

 

Visning av oppdragsdokumenter i Dokumentsenteret.

Via Verktøy > systeminnstillinger > Vedlikehold > Generelt setter du systeminnstilling for om oppdragsdokumentene skal vises i dokumentsenteret, og hvilken standard dokumentgruppe dokumentene skal lagres i.