WEB

 

Introduksjon

 

PowerOffice WEB passer meget godt for alle som er på farten og ønsker å registrere timer fortløpende. Det kreves ingen installasjon fra PCen du skal registrere timer fra. Du kan dermed logge deg på hvilken som helst maskin og dokumentere dagens oppgaver. Administrative endringer og fakturering gjør du på kontoret når du er logget inn på den sentrale databasen. Ved bruk av PowerOffice Web er du alltid à jour med dine timeregistreringer uansett tid og sted.

 

PowerOffice Web gir deg følgende muligheter:

Du kan velge mellom engelsk og norsk språk som kan være en fordel på en flerkulturell arbeidsplass.
Registrere timer og utlegg på kunder og prosjekt.
Når du har registrert en aktivitet på et prosjekt eller en kunde, kan du velge den linjen som standard slik at det kun er nødvendig å registrere antall timer. Dette effektiviserer timeregistreringen hvis du jobber med samme arbeidsoppgaven over lengre tid.
Registrere avspasering.
Det finnes en egen funksjon for å registrere avspasering hvis det er krav om at normaltiden skal være oppnådd for å få godkjent uken, eller hvis du ønsker å dokumentere avspasering.
Planlegge ferie/fravær.
Du har mulighet til å registrere ferie/fravær, og du får også en oversikt over registrerte feriedager og feriedager til disposisjon.
Via ukestatistikk kan du se hvilke aktiviteter og timearter du eller dine kollegaer har registrert den aktuelle uken. I tillegg får du opplysninger om faktureringsgraden.
Oversikt over din mertidssaldo.
Denne oversikten viser hvor mange timer du har registrert som overskrider din normaltid, og hvor mange timer du har til avspasering eller utbetaling.
Ukesrapport som viser en spesifisert aktivitetsrapport pr uke.
Prosjektrapport som viser forbrukt antall timer pr aktivitet og pr dag.

Hvilken nettleser fungerer PowerOffice Web best i?

Mange av dere spør oss hvilke nettlesere PowerOffice Web fungerer best i. Vi tester PowerOffice Web i siste offisielle utgave av de vanligste nettleserne slik som Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari og Chrome både på Windows og Mac. Selv om PowerOffice Web fungerer godt i alle disse nettleserne anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere for den beste opplevelsen:

 

Windows: Internet Explorer eller Firefox
Mac: Firefox

 

NB! For å ta i bruk PowerOffice WEB, må det opprettes tilgang til din database. Ta kontakt med Support for mer informasjon tlf: 755 00 720.