Dobbeltklikk på teksten eller trykk på boka for å utvide tekstområdeneDobbeltklikk på teksten eller trykk på boka for å utvide tekstområdene


© 2020 PowerOffice AS - v32.9.0