Dobbeltklikk på teksten eller trykk på boka for å utvide tekstområdeneDobbeltklikk på teksten eller trykk på boka for å utvide tekstområdene


© 2018 PowerOffice AS - v31.9.0