Systeminnstillinger

 

I dette kapittelet skal vi se på de ulike systeminnstillingene som finnes i PowerOffice.

 

Oppstartparametere

Brukerinnstillinger

Globale innstillinger

Firmaopplysninger