Signant Systemoppsett

 

Systeminnstillinger:

 

Signering av dokumenter aktiveres enkelt i PowerOffice.

Gå til Verktøy -> Firmaopplysninger - > Signering

 

Her krysser du av for aktiver dokumentsignering, og fyller inn signerings ID som dere har fått tildelt av Maestro Soft AS

 

 

Signant systemoppsett

 

Dokumenter som skal signeres må være lagret på en server.

Det vil ikke fungere dersom dokumenter er lagret på lokal harddisk, med mindre dokumentene er lagret med UNC filsti.

 

Det beste er å sette dette korrekt opp i dokumentsenteret.

 

Oppsett av dokumentsenter kan du se her, men her vises et par raske eksempler på hvordan oppsettet kan være

 

Eksempel med stasjonsbokstav der dokumentene er lagret på en server

signant_dokumentcenter

 

Eksempel med unc filsti. Filstien peker til samme område som det forrige eksemplet

signant_dokumentcenter_unc

 

 

For at utsteder av signeringsoppdraget skal få en epost når oppdraget er ferdig signert så må PowerOffice være satt opp med en epostklient.

Dette gjøres under Verktøy -> E-Postkontoer

Dersom det er satt opp flere epostkontoer så vil PowerOffice benytte konto nr 1. Det er derfor viktig at denne er satt opp korrekt.

 

MailAccount