Konfigurering av lokal database

 

Hvis du skal registrere timer på bærbar PC må du foreta en konfigurering av lokal database.

 

Dersom du skal installere lokal database på PC-en, må du først installere Microsoft SQL Server Express på maskinen. Se punkt 1 i kapittelet Ny Installasjon.

Start deretter PowerOffice og trykk på knappen "Avansert" i påloggingsbildet. Du får opp en oversikt over alle databaser som er registrert.

Trykk NY for å legge til den lokale databasen.

 

 

registrerte sqldatabaser

 

 

Beskrivelse

Tittel som vises i databaseoversikten:

Anbefalt beskrivelse for den Lokale databasen er Lokal database.

 

Påloggingsinformasjon SQL-server

Navn eller IP adresse til SQL-server:

IP adressen til din lokale PC. Hvis du ikke vet IP adressen skriver du 127.0.0.1. Denne IP adressen referer alltid til den PC-en du sitter på.

 

Brukernavn til SQL-server:

Dersom du har installert SQL-server fra før må du ha brukernavnet tilgjengelig. Har du lastet ned MS-SQL Express fra oss bruker du Sa som brukernavn.

 

Passord til SQL-server:

Dersom du har installert SQL-server fra før må du ha passordet tilgjengelig. Har du lastet ned MS-SQL Express fra oss bruker du "General1" som passord.

 

Trykk på Test tilkobling til SQL Server. Dersom du ikke får Tilkobling vellykket må du kontrollere innstillingene en gang til.

 

Database

Anbefalt navn på databasen er PowerOffice.

 

Plassering

Dette er en lokal database og da skal det stå Lokal her.

Trykk Opprett databasen. Databasen blir nå opprettet.

 

Trykk på Test tilkobling til database. Trykk OK. Nå startes påloggingsbildet.

 

Nå er din lokale PC ferdig konfigurert for offline registrering. Etter at du har opprettet den lokale databasen, må du synkronisere med din sentrale database. Dette gjøres via Fil > Synkronisering > Bærbar PC. Første gang må du velge Fullstendig > Hele databasen, fordi den lokale databasen er tom. I ettertid kan det velges Hurtig > Kun nødvendige registre for å registrere timer, da denne prosessen går mye raskere.