Grupper

 

Meny: Ajourhold > Grupper

 

Kundegruppe

Kundegruppe benyttes til avgrensning og sortering av utskrifter og skjermvisninger av kundeinformasjon. De forskjellige kundegruppene legges inn i menyen Gruppering > Kunde > Kundegruppe. Velg Ny og legg inn nummer og navn på gruppen. Kundegruppen kan være en markedsmessig inndeling av kundene i aktuelle grupper. Feltet kan også benyttes til andre grupperingsformål. Kundene knyttes opp mot gruppen når du legger inn eller redigerer kundeopplysningene.

 

kundegrupper ny

 

 

Salgsdistrikt

Salgsdistrikt benyttes til avgrensning og sortering av utskrifter og skjermvisninger av kundeinformasjon. Velg Ny og legg inn nr. og navn på distriktet. Her legger du inn de forskjellige salgsdistriktene du arbeider i. Salgsdistrikt er gjerne geografiske områder, men feltene kan selvfølgelig godt benyttes til andre inndelinger av markedet. Kundene knyttes opp mot salgsdistrikt når du legger inn eller redigerer kundeopplysningene.

 

salgsdistrikt

 

 

Kunderangering

Kunderangering benyttes til avgrensning og sortering av utskrifter, og skjermvisninger av kundeinformasjon. Du kan legge inn kunderangering på hver kunde slik at du senere kan skrive ut rapporter og begrense skjermvisning etter rangering. Kundene knyttes opp mot gruppen når du legger inn eller redigerer kundeopplysningene. En måte å rangere kundene på er i A-, B-, og C-kunder, hvor B-kunder er ordinære kunder, A-kunder er elitekunder og C-kunder er "mindre" viktige kunder.    

 

kunderangering

 

 

 

 

Kundetilfredshet

Ved bruk av grupperingen Kundetilfredshet kan du legge inn tilbakemeldinger på kundeundersøkelse. Trykk Ny. Legg inn nummer og gruppenavn. Grupperingen tilknyttes kunden via fane Kundekortet - fane Grupper og feltet Kundetilfredshet.

 

 

kundetilfredshet

 

 

 

Bransjekoder

I PowerOffice har vi laget et standard bransjekoderegister. Dette registeret er imidlertid svært omfattende og detaljert. Vi har derfor gitt dere muligheten til å bygge opp et eget bransjekoderegister etter de behov som dere måtte ha. Dette registeret benyttes til avgrensning og sortering av utskrifter og skjermvisninger av kundeinformasjon. Velg Ny og legg inn nr. og navn på bransjen. Kundene knyttes opp mot gruppen når du legger inn eller redigerer kundeopplysningene.

 

bransjekoder

 

 

Produktgrupper

Produktgruppe er øverste grupperingsnivå for aktivitetene. Produktgruppe kan benyttes til å skrive ut rapporter og lønnsomhetsanalyser hvor aktiviteten er gruppert og sortert etter gruppen de tilhører. Velg Ny og legg inn nr. og navn på produktgruppens navn. Eksternt hovedgruppenummer settes inn dersom du skal overføre timedata til annet system hvor hovedvaregruppe må defineres. Aktivitetene knyttes opp mot produktgrupper når du legger inn eller redigerer aktivitetene.

 

Produktgrupper

 

 

Prisgruppe

Dersom bedriften opererer i flere markeder med forskjellig prisfastsetting, kan det legges inn forskjellige prisgrupper for håndtering av fakturering til de enkelte gruppene. De enkelte prisgruppene legges inn ved å velge Ny og skrive inn nummer og navn på gruppene. Under menyen Ajourhold > Aktiviteter kan du legge inn flere priser på en aktivitet ved bruk av prisgruppene.  Du kan også bruke prisgruppe i kombinasjon med produkter m.m i prismatriser. Se kapittelet Fakturering > Prisfastsetting.

 

Prisgruppe ny

 

 

Prosjektgrupper

Prosjektgruppering benyttes til avgrensning og sortering av utskrifter og skjermvisninger av prosjektinformasjon. De forskjellige prosjektgruppene opprettes ved å velge Ny og skrive inn nummer og navn på gruppen. Prosjektene knyttes opp mot prosjektgruppe på prosjektet under fanen Detaljer.

 

Prosjektgruppe ny

 

 

Prosjektkategori

På samme måte som med prosjektgruppering benyttes også prosjektkategori til avgrensning og sortering av utskrifter og skjermvisninger av prosjektinformasjon. Velg Ny og skriv inn nummer og navn på prosjektkategorien. Prosjekt knyttes opp mot prosjektkategori på prosjektet under fanen Detaljer.

 

Prosjektkategori ny

 

 

Lokasjon

Hvis en bedrift har flere fysiske plasseringer av medarbeidere, kan dette legges inn i feltet Lokasjon i medarbeiderkortet. Under Ajourhold > Grupper > Medarbeidere > Lokasjon kan du lage register for dette. Lokasjon er et filter som kan brukes i enkelte skjermbilder og rapporter.

 

 

 

Faggruppe

Hvis medarbeidere tilhører ulike faggrupper, kan medarbeider knyttes til en faggruppe i medarbeiderkortet. Register for faggrupper kan brukes som filter i enkelte skjermbilder og rapporter og opprettes her under Ajourhold > Grupper > Medarbeidere > Faggruppe.

 

 

 

Varelokasjon
Brukes i forbindelse med lagerstyring i menyen Ajourhold > Vareregister.