Prisfastsetting

 

PowerOffice har en svært fleksibel prisfastsetting som gjør det mulig å sette priser som slår inn på forskjellige nivå, for eksempel:

Medarbeider
Produkt
Aktivitet
Prosjekt
Delprosjekt
Medarbeider (Bruk alltid normal utpris)
Prismatrise

 

Medarbeider
Meny: Ajourhold > Medarbeider > Priser
Medarbeider er det laveste nivået du kan legge inn priser, det vil si at priser som legges inn andre steder i programmet vil overstyre prisen som ligger på medarbeider.

 

Produkt
Meny: Ajourhold > Produkter
Pris på produkt kan være greit å benytte dersom du har bygd opp systemet slik at flere aktiviteter er knyttet sammen mot et produkt, og det i hovedsak er samme pris på aktivitetene som er knyttet til samme produkt. Prisen på produkt vil overstyre prisen på medarbeider.

 

Aktivitet
Meny: Ajourhold > Aktiviteter
Pris på aktivitet benyttes i de tilfeller det er forskjellig pris på aktivitetene selv om de er tilknyttet samme produkt, eller at en ikke benytter nivået produkt. I og med at prisen på aktivitet overstyrer prisen på medarbeider og produkt, kan disse kombineres. Det vi si at dersom det ikke er satt pris på aktiviteten, vil prisen på produkt eller medarbeider slå inn.

 

Prosjekt
Meny: Ajourhold > Prosjekt > Økonomisk (Utpris løpende fakturering)
Timeprisen som settes inn her overstyrer timepris på medarbeider, produkt og aktivitet. Dersom du har forskjellige timepriser på prosjektet i forhold til medarbeider og aktivitet, kan de avvikende timeprisene settes i prismatrisen.

 

Delprosjekt
Meny: Prosjektoppfølging > Delprosjekt > Økonomisk (Timepris)
Samme som hovedprosjekt. Overstyrer alle prisfastsettinger som er satt ovenfor og kan kombineres med prismatrisen som for hovedprosjekt.

 

Medarbeider (Bruk alltid normal timepris)
Meny: Ajourhold > Medarbeider > Priser
Dersom du setter hake ved ”Bruk alltid normal timepris…” i denne menyen, vil timeprisen på denne medarbeideren overstyre priser som du har satt ovenfor. Det er kun priser som er satt direkte inn i prismatrisen som vil overstyre denne.

 

Prismatrise

Meny: Ajourhold > Prismatrise

I prismatrisen har du mulighet til å spesifisere egne utpriser på flere spesifikke parameter, samt kombinere disse.

 

Følgende kolonner er tilgjengelige: Medarbeider, Kunde, Prosjekt, Delprosjekt, Produkt, Aktivitet, Prisgruppe, Avdeling , Timeart og Faggruppe.

 
Eksempel Medarbeider/Kunde/Prosjekt:
Dersom du for eksempel setter inn en pris på en spesifikk medarbeider, kunde og prosjekt, vil prisen kun slå inn dersom denne medarbeideren registrerer timer på denne kunden og dette prosjektet. Hvis ikke alle disse opplysningene blir registrert vil timeprisen bli satt i forhold til reglene som er nevnt ovenfor, evt. andre innstillinger i prismatrisen.
 
Eksempel Produkt/Prisgruppe:
Du har valgt prisfastsetting på produkt og i tillegg har du en kundegruppe som har en høyere/lavere timepris enn det som er satt inn på produktet.

Dersom prisen på produktet er lik for den ”avvikende” kundegruppen, kan du opprette en prisgruppe og knytte disse kundene mot denne prisgruppen. I prismatrisen setter du da inn en linje pr produkt knyttet opp mot den aktuelle prisgruppen. Prisen som er satt i prismatrisen vil da slå inn når du registrerer timer på en kunde som er knyttet mot den aktuelle prisgruppen.

 

 

prismatrise