Engasjementsbrev for revisjon

 

Ved bruk av etableringsveileder kan du på en enkel måte etablere engasjementsbrev for revisjon og planlegge oppgaver på en kunde. Veilederen guider deg gjennom hele prosessen og hjelper deg med generelle opplysninger om oppdraget, kredittvurdering av kunde, avtalens omfang, leveranse og frister. Når prosessen er gjennomført vil du få et forslag til engasjementsbrevet som kan tilpasses etterpå. Hvis ønskelig får du samtidig planlagt oppgaver på kunder.

 

 

 

Sjekk at du har leveranseområder som gjelder for revisjon via Quality > Leveranseområder. I tillegg må du legge inn filstien til dokumentmalen Engasjementsbrev.doc (inneholder feltkoder) eller egen mal via Verktøy > Alternativer Quality, og du må sette hake for ”Bruk veileder ved opprettelse av nye oppdragsavtaler”.

 

systeminnstilling - revisjon 2

 

 

Meny: Kundeoppfølging > Engasjementsbrev> Nytt engasjementsbrev

 

Trinn 1

Generelle opplysninger om kunden. Utfylte opplysninger blir hentet fra kundekortet.

 

I hvert skjermbilde kan du dra dokumenter fra et område på serveren og over til etableringsveilederen ved hjelp av funksjonen "dra og slipp". Hold nede shift -knappen hvis du skal flytte flere filer samtidig. Dokumentene vil legge seg i skjermbildet Dokumenter (trinn 8).

 

engasjementsbrev trinn1

 

 

 

Trinn 2 Kundevurdering

Her kan du skrive en kommentar om kunden feks angående andre punkter i veilederen.

 

engasjementsbrev trinn2

 

 

 

 

Trinn 3

Her kan du legge inn kundekontroll.

 

engasjementsbrev trinn3

 

 

Trinn 4
I denne menyen kan du registrere opplysninger om tidligere revisor.

 

engasjementsbrev trinn 4

 

 

Trinn 5
Her kan du registrere opplysninger om kredittvurdering av kunden.

 

engasjementsbrev trinn 5

 

 

 

 

Trinn 6
Spesifikasjon av avtalen. Foreslått frekvens og frister  hentes fra innstillinger som er gjort under Quality >Leveranseområde >Spesifikasjon. Dette kan endres her.

engasjementsbrev trinn 6

 

 

Trinn 7
Egen vurdering av firmaets kvalifikasjoner og kapasitet til å påta seg oppdraget.

engasjementsbrev_trinn6

 

 

 

 

 

Trinn 8
Her opprettes standard engasjementsbrev i henhold til opplysninger som er registrert tidligere i veilederen. Du kan også velge engasjementsbrev fra mal og vedlegg fra KS-mal. I tillegg kan du opprette dokumenter og hente inn dokumenter som skal tilhøre oppdraget. Du kan lett hente inn dokumenter her fra Utforsker ved hjelp av "dra og slipp" funksjonen. Hold nede shift -knappen hvis du skal flytte flere filer samtidig.  Elektronisk signering kan også benyttes her. Les mer om elektronisk signering via Signant .

 

engasjementsbrev trinn 8

 

 

Trinn 9
Hvis ønskelig kan du automatisk få planlagt oppgaver(inkl. frister og saksbehandler) på bakgrunn av oppdragets leveranse. Planleggingen kan redigeres i etterkant via Kundeoppfølging > Planlegging. Hvis du ønsker å planlegge på vanlig måte kan dette gjøres via knappen Rediger oppgaver.

engasjementsbrev trinn 9