Sms

Her settes innstillinger for sms

 

sms_new

 

Dersom man ønsker å benytte SMS varsling små må man aktivere ved å sette kryss i Enable Quality Alert Sms avkryssingsboksen

 

Om man ønsker å overstyre innstillinger som er satt i PowerOffice så kan dette gjøres med å krysse av Override Settings In Database.

 

Da må man sette opp brukernavn og passord som man har fått oversendt fra Systor Vest AS

 

Oppsett rundt SMS i PowerOffice kan leses på fra hjelpesidene våre her