Signant

Oppsettet her veldig enkelt. Det benyttes samme oppsett som for E-Mail

 

email

 

Her trenger man ikke aktivere epost, men man må sette inn en Avsender og en avsender epostadresse.

 

Dersom dere ønsker tilbakemelding på epost når signering av dokumenter er utført, så må det fylles inn Epost informasjon her.

Da må det settes opp en gyldig epost adresse, samt mail server.

Dere trenger IKKE å aktivere epost for at signerings kvittering skal fungere.

 

VIKTIG: Brukeren som kjører PowerOffice Server Service, MÅ ha rettigheter til å opprette og lagre filer på dokumentområde til klienten.

Dersom dette ikke er mulig, så må det endre bruker som kjører servicen. Dette gjøres i windows services på tjenesten PowerOffice