Scanner

Scanner funksjonen i Server Service er for å automatisk legge inn dokumenter fra scanner og inn i PowerOffice.

 

Skanner-import kjører som en del av server-service og overvåker en avtalt mappe for xml-filer på følgende format:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<data>

  <index id="Kundenummer">100</index>

  <index id="Dato">140312</index>

  <index id="Kl">1443</index>

  <index id="Overskrift">Scannet Dokument</index>

  <index id="Dokumenttype">PDF</index>

  <index id="DokumentGruppeNr">Budsjetter</index>

  <index id="MedarbeiderNr">3</index>

  <index id="VarReferanse">ScannetDokument</index>

  <index id="DokumentOpprettet">140312</index>

  <index id="Filnavn">Test.pdf</index>

  <index id="Ar">2012</index>

  <index id="Periode">2</index>

  <index id="ArkivRef">eCopyScan</index>

</data>

 

Kundenr, medarbeidernr og dokumentgruppe kan være tekst (navn), i så fall prøver den å finne riktig nr ved import.

Så tar den filen som er spesifisert i «Filnavn» og dytter den inn i dokumentsenteret til riktig kunde.

 

«Path to customer documents» er brukt for å legge inn unc-path dersom mappingen er forskjellig sett fra server og sett fra klientene.

 

scan