Database

Her gjøres oppsettet for oppkobling mot SQL server

 

profile_new_setup

 

Profile is Active: Her settes om profilen skal være aktiv eller ikke.

 

SQL Server: Her settes informasjon om SQL server. Her kan man enten bruke maskin navn eller ip. Om det er installert SQL instans så må denne også være med.

 

Database: Her skal databasenavnet legges inn

 

User: Brukernavn for tilkobling mot SQL database serveren

 

Password: Passordet for brukeren som skal koble opp mot SQL server

 

Port: TCP/IP port kan her defineres. Standard port for SQL er 1433

 

Om det er ønskelig så kan det benyttes Windows authentication. Da må brukeren som er innlogget på maskinen/serveren ha tilgang til å lese/skrive på SQL server