Meny Verktøy

 

Endre Passord:

Her kan hver enkelt medarbeider endre sitt passord.

 

 

Live Update:

Via denne funksjonen kan du få oppdatert til siste hovedversjon automatisk. Serviceversjoner og betaversjoner må lastes ned manuelt fra våre kundesider. Ny versjon

 

 

Supportavtale

Her legger du inn kunder som har supportavtale. Antall timer blir telt ned for hver timeregistrering som gjøres.

 

 

Avansert

NB! Før noen av disse funksjonene tas i bruk må det tas sikkerhetskopi av databasen. Dette gjøres via Fil > Sikkerhetskopi > Sikkerhetskopi.

 

Kjør rutine: Her kan du kjøre ulike rutiner for å gjøre endringer i PowerOffice på en enkel og rask måte.

 

Transaksjoner:

NB! Funksjonene i denne menyen er beregnet på erfarne brukere og tilgangene bør derfor begrenses. Tilgangene settes i forhold til brukergrupper i menyen Ajourhold > Brukergrupper > Egenskaper > Verktøy.

 

Endre status på transaksjoner: I denne menyen har du muligheten til gjøre endringer på transaksjoner f.eks. pr. kunde. Du kan gjøre utvalg på tidsrom og prosjektår og søke fram aktiviteter ut fra dette. Oppe til høyre i menyen kan du endre status på fakturadato, ordrenummer og prosjektår.
Rekonstruere transaksjoner: Dersom du har endret prisene fra en gitt dato vil disse prisene kun gjelde transaksjoner som er registrert før du har justert prisene. I denne menyen har du muligheten til å rekonstruere slik at prisene oppdateres på transaksjoner som allerede er registrert. Dersom du kun setter fra/til dato vil prisene bli oppdatert på transaksjoner i gitt tidsrom og som ikke er godkjent/fakturert.

 

Aktiviteter:

Prisjustering aktiviteter: I denne menyen har du mulighet til å foreta en prosentvis prisjustering og justering i kroner på alle aktivitetene.
Endring av aktivitetsnummer: Hvis du ønsker å  endre aktivitetsnummer og aktivitetsnavn på flere aktiviteter, kan du benytte denne rutinen. Historikken til transaksjonene vil komme følge det nye nummeret og navnet.

 

Ordrer: Her kan du endre prosjektår på flere ordre samtidig i en prosess.

 

Dokumenter:

E-post oversikt: Hvis du har hentet inn e-poster i dokumentsenteret til feil kunde, kan du flytte e-posten til rette kunden via denne funksjonen.
Reorganiser dokumenter på filserver: Dersom du endrer lagringssted for dokumentene eller du endrer på dokumentgrupper, kan du endre den fysiske filplasseringen i henhold til endringene du har gjort.
Endre dokumentgruppe på dokumenter: Hvis du ønsker å flytte dokumenter fra en dokumentgruppe til en annen, gjøres dette her.
Importer avstemmingsskjema: Her kan du hente inn avstemmingsskjemaene som er laget manuelt slik at du kan vise dem i dokumentsenteret i PowerOffice

 

Medarbeidere: Her kan du se hvilke brukere som er pålogget i PowerOffice.  Du kan kaste ut bruker som henger ved å høyreklikke og velge "Kast ut bruker".