Signant i bruk

 

Daglig bruk av signant.

 

Det er kun PDF dokumenter som kan sendes inn til signering. Så derfor må alle dokumentene først konverteres til PDF.

Dette kan gjøres via PowerOffice, eller dersom det allerede er en pdf, så må denne legges inn i PowerOffice dokumentsenter.

 

Fremgangsmåten er som følger:

 

Marker først de dokumentene som skal signeres.

Når dokumentene er valgt, trykk på signer dokument.

 

signant dokumentsenter

 

Når du har valgt signer dokument velg kommer mottaker menyen opp.

Her legger man inn en tittel og beskrivelse på signeringsoppdraget.

Du må også velge mottakere ved å velge Legg til kontakt.

 

signant_doc_receivers

 

Dersom det er ønskelig at en person skal signere dokumentet før alle andre, så velges "Signer først".

Denne funksjonen setter da første person på listen til å motta signeringen før alle andre, og må signere dokumentet først før det blir sendt til resten av personene på listen.

Bruk pilene opp og ned for å flytte opp eller ned personen som skal motta signeringen først.

 

Når alle personer som skal signere er på plass trykker du Signer dokumenter.

 

Valgte dokument vil da automatisk bli lastet opp til Signant og det vil sendes ut epost til de som skal signere om at de har dokumenter klar til signering.

 

Dokumentet i PowerOffice vil da få nytt ikon basert på status av signeringen.

Så lenge signeringen har status Pågår, vil ikonet ha en grå hengelås på segsignant_icon_ongoing

Når dokumentet er ferdig signert, vil ikonet endre seg til en gul hengelås signant_icon_complete

 

 

Mottakere

 

Mottakere av signering vil få en epost med innholdet:

 

signant_email_receivers

 

Mottakere klikker på linken "Gå til forsendelsen".

Her må de logge inn med BankID for å signere dokumentene.