Signant Brukergrupper

 

Brukergrupper:

 

Signering av dokument må aktiveres i brukergrupper.

Gå til Ajourhold -> Brukergrupper -> Velg aktuell brukergruppe -> Endre

 

ug_signant