Risikoområder

 

Meny: Ajourhold > Risikoområder

 

Dette registeret gjelder for modulen Risikostyring. Registeret består av 34 virksomhetskritiske risikoområder definert av Regnskap Norge. Du kan opprette flere risikoområder eller endre de eksisterende risikoområdene.

 

Fane Tiltak: Tilsvarer oppgaver som ligger i registeret Quality > Oppgaver.

Fane Rutiner: Her kan du tilknytte dokumentasjon fra KS-komplett.

 

 

risikoområder