Ressurser

 

Meny: Ajourhold > Ressurser

 

En ressurs kan f.eks. være møterom eller vikar dvs. noe annet en medarbeider. Man kan planlegge i kalenderen og registrere timer på denne ressursen hvis ønskelig. 

 

 

ressurser