PowerOffice Reiseregning

 

Introduksjon
 

Med PowerOffice Reiseregning kan du ved hjelp av en enkel veiviser registrere din reiseregning og sende den til godkjenning. PowerOffice Reiseregning kan integreres i timesystemet slik at kostnadsfordeling og belastning til fakturering på kunde eller prosjekt vil skje automatisk.

PowerOffice Reiseregning gir deg følgende funksjoner:

    Du kan knytte reiseregning til prosjekt og/eller kunde.
Du kan laste ned dagens valutakurser slik at du benytter riktig valuta til enhver tid.
Med et tastetrykk oppdateres reiseregningssatsene. PowerOffice er til enhver tid oppdatert med statens reisesatser.
Du kan bygge opp registre for reiseavstander og overnattingssteder som er mest brukt. Registrene blir ajourført ved registrering av reiseregninger med nye reiseavstander og overnattingssteder slik at registreringen effektiviseres betraktelig.
Etter registrering av reiserute og overnatting foreslås kostgodtgjørelse etter statens satser som kan overstyres ved behov.
Ved utenlandsreiser beregnes kompensasjonstillegg hvis ønskelig.
Eventuell kostnadsfordeling blir gjort om til transaksjoner som opprettes automatisk i PowerOffice Time. Disse kan igjen overføres til lønnssystem og fakturering.
Attestering av reiseregning. Det kan opprettes tilgang til flere nivåer for behandling av reiseregning f.eks. til attestasjon, til utbetaling og utbetalte.
Reiseregningen kan eksporteres til enkelte regnskapssystem som f.eks. Visma Business. Eksporten lager en regnskapsbunt som inneholder alle reiseregningslinjene som reskontrolinjer og utgjør en hovedboklinje pr. reiseregning.
Du kan legge til vedlegg til reiseregning. Feks kvitteringer som dokumentasjon.

 
PowerOffice Reiseregning gjør registrering og dokumentasjon av reisen enkel og effektiv!