Registrere innbetalinger

 

Innbetalinger kan registreres via OCR-fil fra BBS eller manuelt.

 

 

Innstilling for OCR innlesning:

Meny: Verktøy > Systeminnstillinger > Fakturering > Fakturaoppsett > OCR-innlesing

 

Her definerer du fakturanummerets posisjon i KID.

 

clip0097

 

 

 

Les inn OCR fil

Meny: Fil > Import > Innlesninger OCR Giro

 

1. Hen filen du har fått fra BBS via Fil > import > innlesinger OCR giro

2. Velg Les OCR-fil. Nå listes alle enkeltbetalingene opp og viser betalt beløp og fakturabeløp. Trykk Oppdater for å importere BBS-filen til PowerOffice

 

ocrfil

 

 

 

 

 

Manuell registrering av innbetalinger

Meny: Fakturameny > Fakturaoversikt > Innbetaling

 

Fra menyen Fakturaoversikt > Innbetaling gjøres alle manuelle registreringer av innbetaling. Systemet vil foreslå fakturanummer som du har markert. Dette kan selvfølgelig endres, og det er meget lett å punche innbetalinger med noen kjappe tastetrykk. Velg mellom innbetaling eller tapsføring, beløp og innbetalingsdato.

 

clip0096

 

 

Via Verktøy > Systeminnstillinger> Timeregistrering > Regler for timeregistrering kan du gjøre en systeminnstilling som gir deg varsling ved timeregistrering hvis kunden har utestående fakturaer.

 

varsling _utestående poster