Rapporter

 

PowerOffice har et stort utvalg av rapporter. Rapporter som benyttes ofte kan du merke med stjerne, og de vil da bli tilgjengelig i fanen Favoritter. Ved å høyreklikke i rapportoversikten kan du sette rapporter som ikke er i bruk  til Ikke aktiv.

 

rapporter
 

 

Rapportbeskrivelse

Hvis ønskelig kan du legge inn egen beskrivelse/kommentar på rapporter via knappen Rapportbeskrivelse.

 

rapportbeskrivelse

 

 

Hent rapport fra fil

Hvis du har bestilt en rapport fra oss, må du selv installere den i PowerOffice. Det må gjøres som følgende:

 

Lagre rapportfilen du mottok i e-post på egnet sted
Gå til Rapportmenyen i PowerOffice og klikk på ark-fanen Alle rapporter.
I menylinjen under ark-fanene finner du en knapp som heter "Hent rapport fra fil".Klikk på denne.
Utforsker vil da åpne seg, og du kan nå navigere deg frem til området du lagret rapportfilen på. Marker så filen og trykk på knappen Åpne.

 

 

utforsker rapportgenerator

 

Rapporten vises nå i arkfanen hvor den naturlig hører hjemme. Dette styres av nummerserien som rapportfilen er tildelt et nummer fra. Feks prosjektrapporter starter på 20-serien og kunderapporter starter på 10-serien.

 

For å kjøre rapporten kan du dobbelklikke på rapporten og du får opp utvalgsbildet nedenfor:

 

Rapportutvalg

 

 

Ønskes rapport åpnet i excel kan du velge "Åpne i excel" i menyen til høyre og deretter velge "Excel uten formatering".

 

utskrift rapport

 

 

Du har også en rekke andre formater som rapporten kan lagres i. Dette velger du via knappen Lagre i rapportvisningsvinduet.

 

ulike rapportuskrifter

 

 

Anbefalte kunderapporter:

10100 Månedsrapport pr kunde

10101 Fakturering pr kunde

10500 Fakturagrunnlag sammendrag aktivitet

10800 Kundehonorar budsjett % og kr, påløpt og fakturert/ufakturert

10801 Budsjettoppfølging, to perioder

10803 Budsjettoppfølging, to perioder med sum begge perioder

10804 Budsjettoppfølging, to perioder med differanse

10900 Beholdningsliste

10920 Ordrerapport

11010 Kundeliste

 

Anbefalte prosjektrapporter:

20100 Månedsrapport

20101 Månedsrapport fakturert og utestående

20540 Timespesifikasjon internt med notat

20805 Fakturagrunnlag detaljert med notat

20806 Fakturagrunnlag detaljer med notat, kun totaler

20815 Medgått tid prosjekt med notat

21005 Status fakturert prosjekt

21010 Prosjektregnskap internt

21020 Prosjektregnskap eksternt

21100 Detaljert prosjektrapport

21500 Status kostnader prosjekt

 

Anbefalte medarbeiderrapporter:

30100 Månedsrapport omsetning

30101 Månedsrapport ferie/fravær

30103 Månedsrapport mot budsjett

30500 Lønnsgrunnlag

30540 Timespesifikasjon internt med notat

30800 Status mertid

 

Anbefalte fakturarapporter:

40100 Fakturajournal

40111 Fakturert ordrelinje pr kunde

40128 Aldersfordelt saldoliste

40129 Utestående fordringer aldersfordelt

40130 Renteberegning på forfalte fakturaer

 

Anbefalte strategiske rapporter:

50100 Produkt/markedsmatrise

50800 Sammendrag utpris pr produkt

 

Anbefalte Quality rapporter:

60100 Fullmakter

60110 Oppdragsjournal

60230 Status planlagte oppgaver - alle perioder

60231 Status utførte oppgaver - aller perioder

60600 Oppdragsavtaler utvidet

60310 Kundespørsmål

 

Anbefalte Egendefinerte rapporter:

Ved hjelp av egendefinerte rapporter kan du utforme rapporten slik du ønsker selv. Du kan nå velge hvor filene til de egendefinerte rapportene skal lagres på utforsker. Dette gjør du via Verktøy > Systeminnstillinger > Vedlikehold > Generelt.