PowerOffice Prosjekt

 

Introduksjon
 

PowerOffice Prosjekt er tilpasset bedrifter som jobber med prosjektstyring og prosjektoppfølging. Du kan på en enkel måte opprette prosjekter og delprosjekter, og registrere timer og utlegg på prosjektene som danner grunnlag for eventuell fakturering.

 

PowerOffice Prosjekt gir deg god dokumentasjon og status over prosjektene i et og samme skjermbilde.

 

 

 

PowerOffice Prosjekt fungerer som følgende:

 

Et prosjekt kan ha 3 ulike nivåer: hovedprosjekt, hovedprosjekt/delprosjekt og hovedprosjekt/delprosjekt og oppgave.

 

Nødvendige prosjektopplysninger registreres i prosjektkortet, f.eks. prosjektnummer, prosjektnavn, prosjektleder, kunde osv.

 

Budsjett og andre økonomiske opplysninger kan registreres på hovedprosjekt og eventuelt delprosjekt, og det er mulig å motta varsling på internpost når budsjettet er oppnådd.

 

Medarbeidere kan gis begrenset tilgang til de ulike prosjektene.

 

Dokumenter knyttet til prosjektet kan lagres i egen mappe og i tillegg vises i dokumentsenter.

 

Timer og utlegg registreres på prosjektene via PowerOffice timeføring.

 

Prosjektene kan faktureres løpende, som fastpris, etter betalingsplan eller en kombinasjon av disse honorartypene.
 
Prosjektoppfølgingsbildet gir deg oversikt over tidsbruk og den økonomiske situasjonen til det enkelte prosjekt. Du får også detaljert informasjon om kontakter, førte transaksjoner, skrevne fakturaer og dokumentsenter. Hvis du i tillegg har PowerOffice Faktura kan du fakturere på en enkel og effektiv måte.

 

 

Dersom det gjøres en grundig jobb ved innregistrering og løpende ajourføring, blir systemet et uvurderlig verktøy for den daglige prosjektstyringen!