Prismatrise

Meny: Ajourhold > Prismatrise

I prismatrisen har du mulighet til å spesifisere egne utpriser på flere spesifikke parametere, samt kombinere disse.

Følgende kolonner er tilgjengelige: Medarbeider, Kunde, Prosjekt, Delprosjekt, Produkt, Aktivitet, Prisgruppe, Avdeling, Timeart og Faggruppe.

Eksempel: Medarbeider/Kunde/Prosjekt
Dersom du for eksempel setter inn en pris på en spesifikk medarbeider, kunde og prosjekt, vil prisen kun slå inn dersom denne medarbeideren registrerer timer på denne kunden og dette prosjektet.