PowerOffice HRM

 

Introduksjon
 

Medarbeiderne er kunnskapsbedriftens viktigste ressurs. PowerOffice HRM setter fokus på trygg tilgang og lagring av informasjon som er viktig i ledelsens arbeid med optimal ressursdisponering. For den enkelte vil oppslag og kommunikasjonen mot alle andre medarbeidere forenkles vesentlig gjennom PowerOffice HRM.

 

 

PowerOffice HRM gir deg tilgang til følgende informasjon:

Alle ansatte har tilgang til kontaktinformasjon som tlf -nr og adresse til sine kollegaer. Man kan søke etter personer og ressurser som jobber på tvers av avdelinger og lokasjoner, og det er mulig å ha direkte kontakt via internpost og SMS.
I PowerOffice HRM kan du dokumentere hvilken kompetanse dine ansatte har på ulike fagområder og oppgaver. Du kan registrere både kompetansenivå og spisskompetanse, som gir deg et godt søkeverktøy etter den kompetansen du trenger for å løse en bestemt oppgave.
Søkbar oversikt over alle transaksjoner ført av valgte medarbeider.
Lett tilgang til alle fakturaene som medarbeidere er referanse på.
I dokumentsenteret får du en god oversikt over dokumenter som hver enkelt medarbeider har lagt inn.
En oversikt over oppdrag som valgte medarbeider er ansvarlig for.
Oversikt over kursdeltakelser, som også viser om krav til antall kurstimer pr fagområde er oppfylt.