Oppdragstyper og oppdragskø

 

Meny: Ajourhold > Oppdragstype og Ajourhold > Oppdragskø

 

Disse registrene brukes i modulen Oppdrag. Ved å sette oppdragstype og/eller kø kan du sortere hvilke oppdrag som en medarbeider skal jobbe med.