PowerOffice Time

 

Introduksjon

 

I PowerOffice Time kan du registrere timer på en effektiv og oversiktlig måte uansett om du er på kontoret eller på reise. Når du er på reise kan timene registreres lokalt via stasjonær PC, via web, SMS eller synkronisering til bærbar pc.

I timeoversikten har du til enhver tid oversikt over alle registrerte aktiviteter pr dag, uke eller måned. Registrering av forbrukt tid dokumenteres på kunde eller prosjekt i henhold til bla. paragraf 8-4-1 Forskrift om bokføring.

 
Alternative registreringsmåter
Det finnes flere måter å registrere tiden på. Du velger selv mellom automatisk eller manuell registrering, slik at du finner helt sikkert en variant som passer deg best.

Løpende timeregistrering med klokke: Når du starter med en oppgave, starter du samtidig en ny time med en klokke. Du vil da få registrert helt korrekt tidsbruk.
Løpende timeregistrering uten klokke: Her taster du direkte inn antall timer i timeregistreringsbildet.
Timeregistrering i ukeliste: Hvis du jobber med samme aktiviteten over flere dager og ikke ønsker å bruke klokken, er dette en enkel måte å føre timer på.
Timeregistrering med kundefordeling: Denne funksjonen kan brukes hvis dere fordeler en arbeidsoppgave på flere kunder. F.eks. bruk av nettbank/remittering som skal fordeles med 15 min på 5 kunder
Buntvis timeregistrering: Ved hjelp av denne funksjonen kan du t.eks. registrere en annen medarbeiders timeliste på en effektiv måte.

 

Ved hjelp av godkjenningsregler kan den enkelte medarbeider godkjenne sine egne timer slik at timene er klar til fakturering. I tillegg kan man pålegge sine medarbeidere til å dokumentere tidsforbruket pr dag og pr uke.

I timeføringsoversikten kan den enkelte medarbeider følge med sin faktureringsgrad ved hjelp av et speedometer, og når programmet lukkes får man en oversikt over sin egen lønnsomhet pr dag og pr uke.

 

 
Ferie og fravær
I PowerOffice Time kan du også registrere ferie og fravær. Du vil da få en oversikt over din egen feriesaldo samt en grafisk fremstilling av planlagt ferie og fravær på de ansatte. Via internpost kan overordnete får beskjed når det er lagt inn ferie/fraværsønske, og medarbeider vil få beskjed når overordnete har godkjent eller avslått ønsket.

 

 
Mertidsoversikt
PowerOffice håndterer selvfølgelig ulike timearter, overtid og avspasering. I mertidsoversikten har du til enhver tid en oppdatert oversikt over din mertidssaldo.

 

 
Rapporter og fakturagrunnlag
Du kan enkelt foreta fakturering på grunnlag av timeregistreringen hvis du i tillegg har PowerOffice Faktura, eller du kan ta ut fakturagrunnlagsrapporter av timeregistreringen til fakturering i et annet system. Det finnes for øvrig et stort antall rapporter som kan gi deg en god oversikt over timeforbruk, omsetning og en generell oppfølging av kunder.