Installasjon og vedlikehold

 

Dette kapittelet tar for seg installasjon av PowerOffice. Hvis det er ASP-leverandør eller andre som drifter systemet, må de foreta installasjonen. Hvis dere skal installere selv,må dere gjerne kontakte Support. Hvis ønskelig kan vi gjøre installasjonen, men dette må avtales på forhånd.

 

 

Kontaktinformasjon Support:

Tlf: 755 00 720

E-post: support@poweroffice.no