PowerOffice CRM

 

Introduksjon
 

Med PowerOffice CRM har du full oversikt over alle kunder, og alle medarbeiderne har tilgang til den samme informasjonen. Å framstå som ryddig, oversiktlig, strukturert og oppdatert gir fordeler i et marked der konkurransen er hard og aktørene mange.

 

PowerOffice CRM inneholder følgende funksjoner:
 

Kundeoppfølging
I menyen kundeoppfølging har du full oversikt over dine kunder, prospekt og leverandører. Her kan du få tilgang til følgende menypunkter:

Kontakter
Styre
Aksjonærer
Regnskap
Dokumentsenter
Prosjekt
Notat
Logg

 

 

 

Dokumentsenter
Den enkelte kunde har et dokumentsenter hvor alle dokumenter, e-poster, SMS og dokumentasjon av utført arbeid tilknyttet kunden kan lagres i ulike dokumentgrupper. Dette gir en god oversikt og kontroll av dokumentasjon i henhold til lovpålagt dokumentasjonskrav. Du kan i tillegg flette dokumenter til et utvalg av kunder, opprette nye dokumenter og kopiere dokumenter over til en annen kunde. Dokumentasjonen lagres også i en kundemappe som kan nås via Utforsker.

 

E-post
E-post kan sendes direkte til kunden fra kundeoppfølgingsbildet, eller du kan sende vedlegg med e-post fra dokumentsenteret. Før sending kan du velge om dokumentene skal konverteres til PDF og/eller pakkes til en zip-fil. E-postene vil automatisk lagres i dokumentsenteret. Du kan også importere e-post fra Outlook til dokumentsenteret.

 

Bulkmail
Ved hjelp av Bulkmail kan du sende e-post, feks et Nyhetsbrev, til en forhåndsdefinert kontaktgruppe eller et utvalg av kunder direkte fra PowerOffice.

 

Internpost
Internpost brukes til å sende og motta meldinger internt på arbeidsplassen. Her kan du også legge inn intern info(status) ved fravær til dine kollegaer. Når du sender meldingen, får mottakeren den opp på skjermen forutsatt at vedkommende er pålogget PowerOffice.

 

SMS
Du kan sende SMS direkte fra PowerOffice til kunder, kontakter eller medarbeidere. Tekstmeldinger som blir sendt vises i en egen logg og i dokumentsenteret.

 

Firmasøk
Denne funksjonen gir deg tilgang til å søke etter firmaopplysninger i Brønnøysundregisteret direkte fra PowerOffice. Ved registrering av nye kunder søkes det automatisk etter kundeopplysninger i Brønnøysundregisteret som forenkler utfylling av kundekortet betraktelig. I tillegg kan du oppfriske firmainformasjon på eksisterende kunder.

Du har også mulighet til direktesøk på Google, Gule sider, Proff og 1881.

 

Kalender
I kalenderen kan du opprette avtaler, og den gir deg god kontroll på din egen og dine medarbeiders ukeplan. Du kan få følgende visninger: Dagsplan, arbeidsuke, ukeplan og månedsplan.  Når du fullfører en avtale kan den enkelt overføres til timeregistreringsbildet slik at det dannes en timetransaksjon på ønsket kunde.  Avtaler som registreres i PowerOffice kalender kan synkroniseres med Outlook kalender.