Kundeoppfølging

 

 
brukergruppe - kundeoppfølging
 
 

Her settes brukerinnstillinger for menyen Kundeoppfølging. Det er muligheter til å begrense tilganger til kunder via Generelt.

 

Angre utført og Angre kontrollert tilhører oppgaveutførelse i Quality.

 

NB! Metodikk tilhører modulen Quality, men hake for Metodikk må være på for at årstallet som også gjelder lagring av dokumenter i dokumentsenteret skal vises.