Kreditnota

 

Kreditering av en faktura gjøres i menyen Fakturameny > Fakturaoversikt > Fakturert.

 

Marker ønsket faktura
Trykk på knappen Lag kreditnota
Kreditnotaen vil nå ligge som egen linje under fane Fakturert. Både faktura og kreditnota vil bli merket kreditert i kolonne Info.

 

kreditnota - ny

 

 

NB! Det er ikke mulig å delkreditere en faktura. Du må enten kreditere hele fakturaen, eller lage en ny ordre med transaksjonene som skal krediteres og sette negativt antall. For å knytte denne kreditnotaen til den opprinnelig fakturaen, må du benytte feltet tilleggstekst til informasjon til kunden.