Eksport av fakturajournal

 

Meny: Fil > Eksport > Fakturajournal

 

Når du er ferdig med å skrive ut alle fakturaene, er det klart for å skrive ut fakturajournalen. Dette gjøres fra menyen Fil > Eksport > Fakturajournal eller Rapporter > Faktura > 40 100 Fakturajournal. I denne menyen velger du t.o.m fakturadato journalen skal inneholde og om den skal skrives ut til fil. Dersom den skal skrives ut til fil, velger du type regnskapssystem og filnavn, evt periode og år. Dersom regnskapssystemet har problemer med å lese inn ÆØÅ, settes det en hake ved "Bruk OEM ASCII format".

 

fakturajournal

 

Faktureringsprosessen i PowerOffice er nå ferdig og fakturajournalen kan leses inn i regnskapssystemet.

 

 
Pr i dag er det mulig å overføre fakturajournaler til følgende systemer:

24SevenOffice
Agresso
Agro økonomi
Axapta
Bravo
ConCorde XAL
DI systemer
Duett
E-conomic
GBA
Hansa World
IFS
InfoEasy
M3
Mamut
Maritech
Micro 80 Super
MS Dynamics AX
Navision
Next Financials
Nor 22
Partner
PowerOffice GO
Procountor
Scenario
SIE4
Tripletex
Uni Micro
Visma Avendo
Visma Business
Visma Global
Visma Global Rubicon
Xledger
Zirius