Innbetalinger fra Go til Win

Registrere innbetalinger i Win.

Du kan på en enkel måte oppdatere Win med innbetalingene som er gjort i Go. Dette gjøres via menyen Fil - > Import -> Innbetalinger fra Go.

GO_Integration_GetPaymentFromGO

Trykk «Hent innbetalinger».

GO_Integration_GetInvoices