Integrasjonsoppsett

Hvordan sette opp integrasjonen mellom Win og Go.

 
Meny i Go: Innstillinger -> System -> Utvidelser.
 

clip0005

Trykk «Legg til utvidelse».
Velg «PowerOffice Win».
Kopier klientnøkkelen.
Trykk «OK».

clip0006

 
Meny i Win: Verktøy -> Systeminnstillinger -> Integrasjon-> Go.

clip0007
 

Sett på hake for «Aktiver integrasjon med PowerOffice Go».
Sett dato for nå første faktura skal overføres.
Hvis dere ønsker at registrene i Win og Go skal være synkronisert, trykk «Integrasjonsoppsett».

GO_Integration_Win_IntegrationSettings

Win er master, dvs at endringer som skal gjøres i registrene må gjøres her. Sett hake for hvilken registre du ønsker skal oppdateres i Go.

Trykk «Lagre og lukk» og deretter «Ok»

Meny i Win: Verktøy -> Firmaopplysninger -> Firma

clip0009

Lim inn klientnøkkelen i feltet for «Go Klientnøkkel» og trykk «Ok».