Hvordan lage reiseregning

 

Fra  hovedmenyen Reiseregning kan du lage ny, redigere, slette, godkjenne og skrive ut reiseregningen. Du kan også laste ned dagens valutakurser.

 

 

Trykk Ny reiseregning

 

Fyll ut de ulike feltene i arkfane Reiseregning. Hvis du har felt for prosjekt og/eller kunde og ikke fyller ut disse feltene, vil opplysninger registrert i første kostnadsfordelte linje registreres her.

 

 

reiseregning - reiseregning

 

 

Gå deretter til fane Reiserute. Fyll inn tidspunkter for hver etappe på reisen og eventuelle kjøretillegg. Se informasjon i grått felt. NB! Hvis det skal beregnes passasjertillegg må antall km endres og ikke sats.

 

reiseregning - reiserute

 

 

I arkfane Overnatting legger du inn overnattingssted. Se informasjon i grått felt. Hvis overnattingsstedet ikke er registrert under Ajourhold > Reiseregning, kan det skrives rett i feltet Overnattingssted og registeret blir samtidig ajourført med det nye overnattingsalternativet. 

 

reiseregning - overnatting

 

 

Arkfane Kostgodtgjørelse gir et forslag på hvilken kostgodtgjørelse du har krav på.Man må oppgi overnatting for at satsene for overnatting skal bli benyttet. Det blir brukt prosentsats ved beregning av kostgodtgjørelsen. 10% for frokost, 40% for lunsj og 50% for middag. Ta bort haker på måltider som dekkes feks inkludert frokost ved overnatting. Se informasjon i grått felt. NB! Hvis du har haket for kostgodtgjørelse etter regning, eksisterer ikke denne fanen

 

reiseregning - kostgodtgjørelse

 

 

Arkfane Kompensasjonstillegg opprettes hvis man reiser utenlands og har registrert dette på første fane. Skal kompensasjonstillegg benyttes og eksporteres til lønn, må lønnsarten legges inn på satsen Kompensasjonstillegg utland i reiseregningssatsene.

 

 

reiseregning - kompensasjonstillegg

 

Andre utlegg registreres i arkfane Utlegg. Du har valget mellom ulike utlegg i kolonne Type. Hvis du velger Annet kan du overskrive teksten med den type utlegg du har. Se informasjon i grått felt.

 

reiseregning - utlegg

 

 

Arkfane Kostnadsfordeling

Her kan man kostnadfordele reiseregningen, og hver linje danner grunnlag for transaksjon som opprettes automatisk i PowerOffice Time. 

 

 

reiseregning - kostnadsfordeling

 

 

 

 

 

I arkfane Vedlegg kan man legge ved bilag i PDF-format

 

 

reiseregning - vedlegg

 

 

Trykk Lagre når du har fylt ut alle opplysningene. Reiseregningen legger seg under fane Ubehandlet i hovedmenyen. Du kan her forhåndsvise, skrive ut og attestere/godkjenne reiseregningen. Det blir sendt internmelding til overordnet når reiseregningen godkjennes  og er klar til attestering hvis denne funksjonen er aktivert via systeminnstillinger.