Oppstartsparametere

 

Det kan være aktuelt å sette noen oppstartparametere dersom man ønsker å angi standard brukernavn, ikke ønsker å logge inn med passord, angi standard database for pålogging eller lignende:

 

Angi database som skal velges automatisk i innloggingsvinduet:

Skjule databasevalget i innloggingsvinduet:

Brukernavn fra Windows benyttes og man kan da ikke angi passord:

Logger inn automatisk (krever at db og /w er angitt):

Angi sti til ini-fil:

Angi sti til dbinfo-fil:

Angi sti til lisensfil:

Angi brukernavn:

Aldri kjøre automatisk backup ved innlogging:

Slå av hurtigtaster i PowerOffice

Ta bort lisensaktivering fra oppstartsvindu

Ta bort avansert fra oppstartsvindu

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

db="PowerOffice"  - Husk skill mellom store og små bokstaver

db="databasenavn" og /skjuldatabase

/w

/autologin

ini="c:\windows\system32\poffice.ini"

Dbinfo="c:\programfiler\PowerOffice\dbinfo.dat"

license="c:\lisens.tps"

User="Admin"

/disablebackup

/disablehotkey

/IkkeAktiver

/IkkeAvansert

 

Parameterne legges inn i Target på PowerOffice snarveien med mellomrom mellom hvert parameter.

 

snarvei_properties

 

En filsti kan da se noe slik ut: C:\Programfiler\PowerOffice\Poweroffice.exe dbinfo=p:\programmer\dbinfo.dat

 

Her vil programmet starte fra lokal disk, mens database filen vil lastes fra en nettverksstasjon