Flytting av installasjon til ny server

 

Når man skal flytte PO-SQL til annen server, så er det et par ting man må tenke på: Er det kun databasen som skal flyttes, kun dokumentsenteret eller begge deler? Her beskrives fremgangsmåten for begge deler, da den omfatter hele flytteprosessen.

 

 

Forutsetninger:

Vi anbefaler å oppgradere til siste versjon av PO-SQL samtidig som flytteprosessen gjennomføres.
Vi tar utgangspunkt i at ny server er ferdig satt opp og MS-SQL er installert og klargjort på serveren.
Vi tar utgangspunkt i at vi hele tiden kan nå begge serverne via Windows Explorer.

 

 

NB! Vi anbefaler at ingen bruker PO-SQL under flytteprosessen. Dette for å sikre datakvalitet.

 

 

1:

Det anbefales at e-post som er lagret i databasen først blir lest ut av databasen og lagret som en fysiske filer på dokumentområdet. Dette gjøres ved å kjøre rutine 2910. Verktøy -> Avansert -> Kjør rutine. Når denne rutinen kjøres vil epost bli kopiert ut av database og lagret på filserver. Obs: Denne operasjonen kan ta noe tid, avhengig av mengde epost som ligger i databasen

 

 

2:

Ta en backup av database fra gammel server. Dette gjøres via Fil > Sikkerhetskopi > Sikkerhetskopi. Her får man da to valg. Enten SQL generert, eller Klient generert. Hva man velger av disse er egen preferanse. SQL går normalt sett raskest.

 
 

3:

Installer PO-SQL på den nye serveren. Følg veiledningen for installasjon Installasjon PowerOffice .For enkelhets skyld så anbefales det å legge opp filstien likt med gammel server. Hvis det ikke er mulig, så har vi beskrevet dette i punkt 6.

Når PO-SQL er ferdig installert på ny server, anbefales det at minst en klient kjører csetup.exe for å sette opp og klargjøre ny server. Man kan også installere PO-SQL på serveren. Fremgangsmåten kommer godt frem i Installasjon av PowerOffice .

Når man setter opp hvilken database man skal bruke, er det viktig å huske og sette opp mot den nye serveren, og opprette en tom database.

 
 

4:

Så må dokumentsenteret kopieres over fra gammel til ny server.  Her kan man velge å legge dokumentsenteret på tilsvarende plass på ny server som gammel server, eller man kan velge et helt nytt område. Se punkt 6.

 
 

5:

Når dokumentsenteret er kopiert fra gammel til ny server tilbakeføres en sikkerhetskopi av databasen. Det gjøres fra Fil > Sikkerhetskopi > Tilbakefør sikkerhetskopi.

Velg hvilken type sikkerhetskopi du ønsker å tilbakeføre, velg fil og trykk Tilbakefør sikkerhetskopi. Denne prosessen kan ta noe tid alt etter hvilken type backup som er tatt i utgangspunktet.

 

Når backupen er tilbakeført, så bør brukeren starte PO-SQL på nytt.

 

Nå skal alle data være på plass, og i utgangspunktet så kan alle begynne å bruke PO-SQL.

Det eneste som må gjøres er å kjøre csetup.exe for alle klientene fra den nye serveren, og velge hvilken database det skal brukes. Det er viktig hvis det samtidig ble oppgradert til nyere versjon.

 
 

6:

Om man har valgt å legge dokumentene på en annen sti enn den var på gammel server, så må følgende gjøres :

 

Du må vi vite hva gammel sti og ny sti er:

Om gammel sti for et dokument er C:\Poffice\Dokumenter\10212\2016\Avstemminger\ 292010_ADM_41.doc,og samme dokument nå befinner seg på Q:\Felles\Dokumenter\10212\2016\Avstemminger\ 292010_ADM_41.doc,så ser vi at nesten hele dokumentstien er den samme. For å endre dette for alle kundene går man inn på Verktøy > Avansert > Kjør rutine - Let opp rutine 2900 Endre sti på dokumenter i dokumentsenteret - Velg Kjør rutine og trykk Ja. Det kommer så  opp et Fra og et Til felt. I dette eksemplet så skal det stå i Fra-feltet: C:\Poffice\Dokumenter\ og Q:\Felles\Dokumenter\ i Til feltet. Trykk OK, og alle dokumentene som hadde gammel sti vil ha blitt endret til ny sti.

 

Det er også viktig å endre innstillingene i PowerOffice slik at ny dokumentsti brukes. Dette gjøres i Verktøy > Systeminnstillinger > Vedlikehold > Dokumentsenter.

Dere må også oppdatere filstiene under Verktøy > Alternativer Quality.

Det er også lurt å sjekke quality oppgavene om det er lagt inn egendefinerte stier. Disse må da oppdateres.