Ferie/Fravær/Mertid

 

Ferie/Fravær

 

Via Timeføringsmenyen > Ferie/Fravær kan du registrere ferie/fravær, få en oversikt over din feriesaldo og få en grafisk fremstilling av planlagt ferie og fravær på de ansatte (knappen Ferie-/fraværsoversikt).

 

Før dere tar i bruk denne funksjonen må dere ta stilling til om dere ønsker at det skal legges inn feriedager på alle arbeidsdager selv om det ikke er normaltid på de aktuelle dagene, dvs om deltidsansatte må søke om ferie også på dager hvor de ikke jobber.  Hvis dette er ønskelig, så må dere sette hake for "Registrer ferie selv om det ikke er normaltid på vanlig ukedag"  i menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering > Normaltid.

Hvis dere ikke gjør denne innstillingen vil Ferie/fraværssystemet tar hensyn til om man har fridager i ferien.

 

Normaltiden må være registrert på de ansatte via Verktøy > Systeminnstillinger > Timeregistrering > Normaltid eller i medarbeiderkortet.

 

Feriesaldo bør være registrert i medarbeiderkortet via fane Feriesaldo. Du kan overføre feriesaldo fra i fjor for alle medarbeidere i en prosess via Verktøy > Avansert > Kjør rutine > Rutine 3210 Overfør feriesaldo fra forrige år.

 

Medarbeider_feriesaldo

 

 

 

 

Innstillinger for godkjenning av ferie

Overordnete får beskjed når det er lagt inn ferie/fraværsønske via internpost. Det vil også stå i parentes på fane Ferie/fravær hos vedkommende om det er ønsker som skal godkjennes. Følgende innstillinger må være gjort:

 

1. Overordnete sin brukergruppe må være avhaket for Godkjenn ferie og fravær.

 

Brukergruppe_ferieinnstillinger

 

 

2. Overordnet må være haket for at Medarbeider skal ha melding om ferie fra underordnet i medarbeiderkortet. Du kan også velge at andre enn overordnet skal få beskjed om ferieønsker. Du må da sette hake for "Medarbeideren skal ha melding ved alle ferieønsker som legges inn" i Medarbeiderkortet > Avansert.

 

 

melding ferieønsker

 

 

 

3. Medarbeider må ha tilknyttet overordnet i medarbeiderbildet.

 

medarbeiderkortet_overordnet

 

 

 

 

Hvordan planlegge ferie:

Planlegg ferie eller annet fravær via knappen Planlegg ny ferie/fravær i menyen Timeregistrering > Ferie/fravær

 

ferieregistrering

 

Kunden må være internkunde. Internkunde er deres eget firma merket med internkunde i Kundekortet > Generelt.
Legg inn aktiviteten Ferie/fravær og  datointervall. Trykk Ok.
Det vil nå bli sendt en internmelding til personen som skal godkjenne ferie/avspasering.
Når ferien er godkjent oppdateres feriesaldooversikten.

   NB!De dagene man har ferie skal man ikke å legge inn ferieaktiviteten via timeføringen pga timeregistreringen  vil skje automatisk.

 

 

Meny: Ferie/fravær

feriefravær

 

 

 

Avspasering

Avspasering kan registreres via Ferie/fraværsfunksjonen. Her kan man registrere avspasering i hele dager og i timer.

 

Hvis man ønsker å avspasere noen timer en dag, trenger man i utgangspunktet ikke å føre timer for dette. Det vil automatisk bli trukket fra mertidssaldoen siden registrerte timer blir færre enn normaltiden.

 

Hvis man har systeminnstillinger som sier at normaltid må være oppnådd for at uken skal kunne godkjennes eller hvis man ønsker å dokumentere avspaseringen, kan avspasering registreres via knappen Avspasering i timeføringsmenyen. Her kan du avspasere antall timer. Uken som foreslås er uken du er i kalenderen.

 

avspassering

 

 

 

 

 

Mertidsoversikt

Via knappen Mertid i Timeføringsmenyen, har du oppdatert oversikt over din mertidssaldo. For at den skal fungere, må normaltiden være registrert.

 

Du kan overføre mertidssaldo fra i fjor for alle medarbeidere i en prosess via Verktøy > Avansert > Kjør rutine > Rutine 3200 Overfør mertidssaldo fra forrige år. Du kan også legge inn mertidssaldo i hvert enkelt medarbeiderkort ved å legge inn startsaldo under fane Detaljer.

 

mertidsoversikt