Fagområder

 

Meny: Ajourhold > Fagområder

 

Fagområder er i PowerOffice Quality benyttet til å gruppere oppgavene for å gi bedre oversikt og enklere dokumentasjon av fremdrift. Følgende fagområder ligger som standard regnskap:

 

Bokføring mv.
Avstemming og dokumentasjon
Rapportering
Årsregnskap
Rådgivning
Lønn
Fakturering
Oppfølging og kontroll
Finansregnskap med bokføring
Regnskapsførerregelverket og GRFS
Rettslære
Skatterett/avgiftsrett
Risikostyringsforskriften

 

 

Følgende fagområder ligger som standard revisjon:

Ordinær revisjon
Revisjonsoppdrag med spesielle formål
Begrenset revisjon
Avtalte kontrollavhandlinger
Rådgivning

 

 

Velg Ny eller dobbelklikk for å legge til nytt/endre fagområde.