Eksport av ordre

 

I PowerOffice har du mulighet til å eksportere alle ordrer over til Visma for fakturering. Du eksporterer ordrer som er opprettet i PowerOffice, men som ikke er fakturert, for så å fakturere disse i Visma Business. Du kan også overføre ordre som er fakturert i PowerOffice. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha modulene Faktura og Integrasjon økonomisystemer.

 

Før du eksporterer en ordre må denne opprettes som på vanlig måte i PowerOffice, slik at den ligger i fakturaoversikten med status "ubehandlet", "bekreftet" eller "fakturert".

 

Gå til menyen Fil > Eksport > Ordrer:

 

eksport_ordre

 

 

Velg:

Original eller kopi av fakturajournal ”Original” tar med seg alle fakturaene som ikke er overført tidligere og tilknytter dem et nytt fakturajournalnummer. ”Kopi av fakturajournal” overfører ordrer som har status fakturert og som er tilknyttet et fakturajournalnummer)
Status (Ordrestatus: ubehandlet, bekreftet eller fakturert)
Ordredato fra/til
Kunde fra/til (Blank tar alle)
Prosjekt (Blank tar alle)
Regnskapssystem (Visma business)
Filnavn (Filsti + navnet på fila)
Format(Standard er hake på)

 

 

Dersom du eksporterer ubehandlede eller bekreftede ordrer, får du spørsmål om du vil endre statusen på ordren til fakturert. Svarer du ja får du opp en skjermvisning av fakturajournalen og eksportfila skrives ut til det angitte området.

 

 

 

Dersom du eksporterer fakturerte ordrer, får du beskjed om hvor mange ordrer som er skrevet ut. Eksportfila skrives ut når du svarer Ok.

 

 

 

Følgende felt overføres:

 

OrdreHode:

!H (fast verdi)

!Ordrenr (PowerOffice)

!Ordretype

!Kundenr eller Eksterntreskontronr*

!Kundenavn 

!Adresse 1 *

!Adresse 2 *

!Postnr *

!Poststed *

!Ordredato

!Fast verdi 1

!Avdelingsnr

!Prosjektnr

!Vår ref (kunde/prosjektansvarlig)

!Selger

!Fast verdi 90 (indikerer at dette er en PO ordre) *

!-1 når det er en ny ordre, 4 når det er en endret ordre

 

 

OrdreLinje:

! L (Fast verdi)

!Eksternt Varenr eller Varenr

!Eksternt notat

!Antall

!Enhetspris

!Sum kostpris

!Rabatt

!TrDt

!Medarbeidernr

!R1 Avdelingsnr

!R2 Prosjektnr

!R3 Faggruppenr

!R4 Lokasjonnr

!R5 Periodisering

!R6 Prosjektnr+Delprosjektnr

!DurDt

!TrInf1

!TrInf2

!DelGr

!Frstc

!SCd

!ProdPrGr

!ProdPrGr2

!ProdPrGr3

!CustPrGr

!CustPrGr2

!DelDt

!NoteNm

!InvoPlLn

!ProcMt

!ExcPrint

!EditPref

!SpecFunc

!R10 Delprosjekt

! -1 når det er en ny ordre, 1 når det er en endret ordre