Direkteintegrasjon mot Visma Business

 

Vår integrasjon mot Visma Business kan oppdatere Visma Business når opplysninger endres i PowerOffice. Dette gjelder bl.a. oppretting og endringer av kunder, kontakter, prosjekter, delprosjekter, prosjektgrupper, medarbeidere, avdelinger og aktiviteter.  Ved oppretting av kunder, prosjekter og medarbeidere kan PowerOffice se i Visma om disse eksisterer allerede, og evt. importere disse til PowerOffice. Integrasjonen kan også benyttes til å hente inn innbetalinger registrert i Visma til PowerOffice slik at man slipper å registrere innbetalinger i begge systemene. Vi har også en løsning for å vise Visma Business innkjøpsordrer i PowerOffice, slik at disse kan viderefaktureres til kunder om ønskelig.

 

 

 

Direkteintegrasjonen aktiveres i menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Integrasjon > Visma Business. NB! Denne integrasjonen overfører ikke fakturajournal direkte til Visma Business. Se kapittelet "Eksport av fakturajournal".

 

integrasjonsoppsett vismabusiness

 

Opplysningene i skjermbildet gjelder VISMA sin server, brukernavn, passord, Sys DB  og database

 

Integrasjonsoppsett = hvilke registre du vil ha automatiske overføringer på, og samkjøring av tabeller.

 

Hent fra Visma = Første gang du skal overføre opplysninger fra Visma (før du tar i bruk PowerOffice første gang)

 

Skriv til Visma = Overføring av opplysninger til VISMA (før du tar i bruk Visma første gang).NB! Det er viktig å angi kundenummerserie i Visma før import fra PowerOffice. I Visma gjøres dette via Bedriftsparameter - Generelt - Kontonummerserie.

 

Ved en ny installasjon er det mulig å hente ut en del informasjon fra Visma Business og inn i PowerOffice:

Aktiviteter
Avdelinger
Brukere
Kunder
Kontakter
Prosjekter
Delprosjekter
Prosjektgrupper 

 

Følgene felter er involvert ved en direkteintegrasjon

 

Aktør (Kunde/Leverandør) 

VISMA

VB_Actor.CustNo 

VB_Actor.SupNo 

VB_Actor.ActNo 

VB_Actor.CreUsr 

VB_Actor.CreDt 

VB_Actor.Nm 

VB_Actor.Ad1

VB_Actor.Ad2

VB_Actor.PNo

VB_Actor.PArea

VB_Actor.Ctry

VB_Actor.Lang

VB_Actor.BsNo

VB_Actor.FrDt 

VB_Actor.ToDt

VB_Actor.IntAd1

VB_Actor.Shrt 

VB_Actor.MailAd

VB_Actor.Phone

VB_Actor.MobPh

VB_Actor.Fax

VB_Actor.R

VB_Actor.NoOfEmp

VB_Actor.YrRef

VB_Actor.Trade

VB_Actor.CPmtTrm 

VB_Actor.R1

VB_Actor.Distr

VB_Actor.BGiro

VB_Actor.Cur

VB_Actor.ChUsr

VB_Actor.ChDt

VB_Actor.ChTm

PowerOffice

Kundenr (evt. EksterntReskontronr på kunden). CustNo Benyttes når det er en kunde

Kundenr (evt. EksterntReskontronr på kunden). SupNo Benyttes når det er en leverandør

GetNextIdentity('Actor', 'ActNo')

Medarbeidernavn

Today()

Kunde_Navn

Kunde_Gateadresse

Kunde_Postadresse

Kunde_Postnr

Kunde_Poststed

Kunde_Land

Kunde_Spraak

Kunde_Foretaksnr

Kunde_StartDato

Kunde_SluttDato

Kunde_Hjemmeside

Kunde_Alfasortering

Kunde_Epost

Kunde_Telefon

Kunde_Mobiltelefon

Kunde_Telefaks

Kunde_Avdelingsnr

Kunde_AntallAnsatte

Kunde_DagligLeder

Kunde_Bransjenr

Kunde_Betalingsbetingelsenr

Kunde_Avdelingsnr

Kunde_SalgsDistriktsNr

Kunde_Bankkonto

Kunde_Valutakode

Medarbeidernavn

Today()

Clock()

 
Avdeling

VISMA

VB_Department.RNo

VB_Department.Nm

PowerOffice

Avdeling_Avdelingsnr

Avdeling_Avdeling

 

 
Medarbeider

VISMA

VB_Employee.ActNo

VB_Employee.CreUsr

VB_Employee.CreDt

VB_Employee.EmpNo

VB_Employee.Nm 

VB_Employee.Usr

VB_Employee.Title

VB_Employee.Ad1

VB_Employee.Ad2

VB_Employee.PNo

VB_Employee.PArea

VB_Employee.Shrt

VB_Employee.MailAd

VB_Employee.PrivPh

VB_Employee.MobPh

VB_Employee.FrDt

VB_Employee.ToDt

VB_Employee.R1

VB_Employee.ChUsr

VB_Employee.ChDt

VB_Employee.ChTm 

PowerOffice

GetNextIdentity('Actor', 'ActNo')

Medarbeidernavn

Today()

Bruker_BrukerNr (evt. Bruker_EksterntBrukernr)

Bruker_Navn

Bruker_Brukernavn

Bruker_Stillingstittel

Bruker_Adresse1

Bruker_Adresse2

Bruker_Postnr

Bruker_Poststed

Bruker_Initialer

Bruker_Epostadresse

Bruker_TelefonPrivat

Bruker_Mobiltelefon

Bruker_AnsattDato

Bruker_SluttetDato

Bruker_Avdelingsnr

Medarbeidernavn

Today()

Clock()

 

 
Kontakt

VISMA

VB_Contact.ActNo

VB_Contact.CreUsr

VB_Contact.CreDt

VB_Contact.Nm

VB_Contact.Title

VB_Contact.Ad1

VB_Contact.Ad2

VB_Contact.PNo

VB_Contact.PArea

VB_Contact.Shrt

VB_Contact.MailAd

VB_Contact.Phone

VB_Contact.PrivPh

VB_Contact.MobPh

VB_Contact.Pers

VB_Contact.Fax

VB_Contact.IntAd1

VB_Contact.LiaAct

VB_Contact.ChUsr

VB_Contact.ChDt

VB_Contact.ChTm

PowerOffice

GetNextIdentity('Actor', 'ActNo')

Medarbeidernavn

Today()

Kontakt_Navn

Kontakt_Stilling

Kontakt_Gateadresse

Kontakt_Postadresse

Kontakt_Postnr

Kontakt_Poststed

Kontakt_Navn

Kontakt_Epost

Kontakt_TelefonArbeid

Kontakt_PrivatTelefon

Kontakt_Mobiltelefon

Kontakt_Personsoker

Kontakt_TelefaxArbeid

Kontakt_Hjemmeside

Kontakt_Kundenr

Medarbeidernavn

Today()

Clock()

 

 
Prosjekt

VISMA

VB_Project.RNo

VB_Project.Nm 

VB_Project.CustNo

VB_Project.Susp

VB_Project.EStDt

VB_Project.EEndDt

VB_Project.RStDt 

VB_Project.REndDt

VB_Project.St

VB_Project.Rsp

VB_Project.ChUsr

VB_Project.ChDt 

VB_Project.ChTm

PowerOffice

Prosjekt_Prosjektnr

Prosjekt_ProsjektNavn

Prosjekt_Kundenr (evt. eksternt kundenr)

Prosjekt_Aktiv

Prosjekt_BeregnetStartdato

Prosjekt_EstimertSluttdato

Prosjekt_BeregnetStartdato

Prosjekt_EstimertSluttdato

Prosjekt_Status (Pågår og 10%-90% Ferdig = 2, Fullført=3, Prospekt=4, og annen status = 1)

Prosjekt_Prosjektansvarlignr (evt. Eksternt brukernr)

Medarbeidernavn

Today()

Clock()

 

 

Hvilke felter som skal overføres kan endres i integrasjonsoppsettet i PowerOffice. Dette gjøres i menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Integrasjon > Visma Business > Integrasjonsoppsett.