Brukerinnstillinger

 

I menyen Verktøy > Brukerinnstillinger gjelder innstillinger kun for egen arbeidsstasjon.

 

 

Brukerinnstillinger - ny

 

 

Timeregistrering

Åpningsbilde: Her velges det hvilken meny som skal vises når programmet startes.

Tips! Enkelte brukere av modulen Quality syntes det er gunstig å ha menyen Fristliste som åpningsbilde.

 

Timeregistreringen kan forenkles ved å tilpasse timeregistreringsbildet etter behov. Det kan velges et annet timeregistreringsbilde enn det som er valgt på overordnet nivå dvs. via Verktøy > Systeminnstillinger. Valget "Normal" tilsvarer samme timeregistreringsbildet som er valgt på overordnet nivå.

 

 

Planlegger

Her angis tidsperiode for når avtaler kan planlegges i din kalender.

 

 

Avansert

Under fane "Avansert" kan det gjøres innstillinger for hvor ofte PowerOffice  skal sjekke avtaler og internpost lagt inn i tidsplan. Det kan også bestemmes noe av utseende i skjermbildet.

 

 

Aktivering av Outlook Plugin
Ved å installere Outlook Plugin på hver arbeidsstasjon kan e-posten kopieres fra Outlook til PowerOffice i stedet for å importere e-posten. Dette gjøres via Verktøy > Brukerinnstillinger > Avansert> Aktiver Outlook plugin. Outlook må lukkes før denne installasjonen. Når Outlook startes etter installasjonen er det kommet en ny knapp som heter Kopier til PowerOfficeVed aktiveringsproblemer av Plugin så finnes forslag til løsninger her .

 

pluginikon

 

 

 

Marker e-posten som skal overføres og trykk på knappen "Kopier til PowerOffice". I denne menyen velges det hvilke kunde m.m du skal kopiere mailen til. E-posten vil da bli lagret i dokumentsenteret i valgt dokumentgruppe.

 

 

plugin

 

 

 

Andre brukertilpasninger i programmet

De fleste skjermbildene i PowerOffice kan tilpasses ditt behov. Det er mulig å :

Flytte kolonner med "dra og slippe"
Sortere innholdet i kolonnene ved å klikke på overskriften
Bestemme hvilke kolonner som skal vises ved å høyreklikke og velge Tilpass

 

 

Høyre musetast har flere funksjoner som f.eks.:

Eksportere skjermvisningen til Excel
Eksportere skjermvisningen til HTML
Eksportere skjermvisningen til PDF
Eksportere skjermvisningen til E- Post
Skrive ut skjermvisningen til skriver
Kopier rad
Kopier liste