Automatisk varsling

 

Det kan nå settes opp automatisk varsling på oppgavenivå i PowerOffice Quality. Funksjonen gir deg mulighet til å sende automatisk varsel før og/eller etter oppgavens frist via e-post og SMS. Sendte varsler blir lagret i dokumentsenteret.

 

 

Nedlasting av PowerOffice Server Service

For at varsling via E-post og SMS skal fungere må dere laste ned programmet PowerOffice Server Service fra våre hjemmesider PowerOffice Kundesider. Installasjonsveiledningen er tilgjengelig her.

 

 

Abonnement

Hvis dere vil sende varsel via SMS, må det opprettes et abonnement hos vår leverandør for SMS-tjeneste, SystorVest. Skjemaet for registrering av nytt abonnement gjøres på følgende URL:
http://smsalert.no/poweroffice.aspx. Dere vil få tilsendt kontrakt fra SystorVest som må underskrives og returneres (eksempelvis pr. faks). Når siste steg i skjemaet er fullført får man oppgitt brukernavn og passord. Denne informasjonen settes opp på menyen Verktøy > Systeminnstillinger > Annet > Varsling og SMS. Feltet Avsender kan eksempelvis være mobilnummer eller firmanavn (maksimalt 11 tegn inkl. mellomrom). Ønsket avsender sendes på e-post til: post@systorvest.no for aktivering.

 

NB! Inntil avsenderen er aktivert vil det stå PowerOffice som avsender på SMS.

 

Hvis dere allerede har abonnement hos SystorVest, trenger dere ikke å opprette et nytt abonnement.

 

Systeminnstillinger - varsling og SMS

 

 

Innstillinger på kunde

Hvis en kunde skal motta automatisk varsel må det registreres mobilnummer og/eller epostadresse i kundekortet i menyen Kundeoppfølging > Kunde > Varsling og filplassering.

 

varsling og filplassering

 

 

Innstillinger på oppgavenivå

Varslingen registreres på oppgaven via menyen Quality > Oppgaver > Varsling. Varsling kan kun settes på oppgaver som har frister. Her er det også mulighet til å sette inn flettekoder i meldingen. Flettekoder kan kopieres fra flettekodeoversikten over til tekstfeltet. Oppgaver som har varsling vil få et klokkesymbol i oppgaveregisteret. Varsling etter frist opphører hvis oppgaven er utført.

 

 

varsling på oppgave

 

quality oppgaveregister