9130 Slette Quality Historikk

De største tabellene i PowerOffice er relatert til quality modulen.

Her kan det med stort hell gjøres en slettejobb på kunder.

 

Når du kjører rutinen, så får du opp et vindu over kunder som har planlagte oppgaver på seg.

9130_1

 

Her vil du kunne velge hvilke år du ønsker å slette, men du får ikke lov å velge nyere enn 5 år tilbake.

Her kan du også velge hvilke kunder du ønsker å slette quality historikken på.

Når du markerer kunder her, og velger slett, så vil PowerOffice først ta en backup, før den sletter alle planlagte og utførte oppgaver på kunden.

Rutinen vil også slette alle dokumentene fra databasen, men de faktiske dokumentene vil fortsatt være tilgjengelig på dokumentområdet.