Installasjonsveiledning

Last ned PowerOffice TimeWeb Installasjon her

Kjør installasjonsfilen: Setup.exe

Det er viktig at setup.exe startes som Administrator.

Filene Setup.exe og SetupPOWebService.msi må ligge i samme mappe

web_install

Trykk Next for å gå videre.

web_install2

Ved å trykke Install så vil PowerOffice TimeWeb Server installeres på server/arbeidsstasjon.

Etter installasjon trykk Finish

web_install3

Etter avsluttet installasjon vil konfigurasjonsmenyen automatisk starte.

PowerOffice TimeWeb server blir installert på et forhåndsbestemt plassering: C:\Program Files (x86)\PowerOffice\Time.Service
Om installasjonen er på et 32 bits operativsystem så er filstien: C:\Program Files\PowerOffice\Time.Service

Installasjonen her er gjort på engelsk Windows.

Om installasjonen er gjort på norsk Windows vil filstien være C:\Programfiler\PowerOffice\Time.Service.
Alternativt C:\Programfiler (x86)\PowerOffice\Time.Service